MAPA SAJTA:


||| OBUKA PR MENADŽERA ||| Plan obuke ||| Osnovni kurs ||| Produžni kurs ||| Individualna obuka |||


PLAN NASTAVE U OBUCI PR MENADŽERA

U v o d n i     k u r s   :   G o v o r i t e     l i     P R ?

 • Segment: OPŠTI BUKVAR ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
  • Definisanje odnosa sa javnošću

   PR, propaganda, marketinška i promotivna strategija. Vidovi (područja) odnosa sa javnošću. Ciljevi odnosa sa javnošću. Zadaci i aktivnosti odnosa sa javnošću


  • Definisanje ciljne javnosti

   Osnovna pravila sa ciljnim javnostima. Faze odnosa sa javnošću.Komunikacioni metodi, oblici i sredstva rada u odnosima sa javnošću


  • PR i istraživanje

   Uloga PR u tranziciji, posebno srpskoj. Važnost, uloga i umetnost dobrih odnosa sa javnošću jedne organizacije. Perspektive PR u našem okruženju


 • Segment: KOMUNIKACIJE, KOMUNIKOLOGIJA, INFORMISANJE
  • Istorija čovekove komunikacije, istorija novinarstva
  • Neki značajni pojmovi u komunikologiji
  • Vrste savremenih medija. Funkcionisanje redakcija
   Informativne (novinaske) agencije. Štampa, Radio, Televizija, Internet, Film
  • Novinarski žanrovi
   Faktografske (informativno-deskriptivne) novinarske vrste. Beletrizovane (informativno-literarne) novinarske vrste. Analitičke (komentatorske) novinarske vrste
  • Metode novinarskog istraživanja
  • Oblikovanje poruka i naslova


 • Segment: ODNOSI SA MEDIJIMA, ODNOSI SA NOVINARIMA
  • Novinari kao partneri
   Usmeravanje odnosa sa medijima
  • Pronalaženje adekvatnog medija
   Dnevna (jutarnji profil, večernji profil), nedeljna i mesečna štampa
   Prvi program radija i televizije (zvanično, formalno, ozbiljno)
   Drugi program radija i televizije (dokumentarac i zabava)
   Treći program radija i televizije (eksperiment zvuka i slike)
   Četvrti program radija i televizije (lokalni aspekt informisanja i servisna informacija)
  • Planiranje odnosa sa medijima
   Organizacija i spontanost kontakata. Moć i nemoć lobiranja. „Moji“ novinari. Formalno – neformalna druženja. Pokloni, usluge, podmićivanje
  • Plasman informacija u medije
   Informacije za štampu: pismeno, audio ili video obaveštavanje. Izjava za javnost. Priprema članova rukovodstva za javni nastup u medijima. Press materijal.
  • Fer-plej između izvora i medija
   Obaveze i prava izvora. Ispravka i demanti: upotreba i zloupotreba. Pravo na odgovor. Poslovna, službena, vojna i državna tajna. Osnovne postavke iz paketa medijskih zakona
  • Oglasnici i reklamni prostor
  • Medija mapa
   Baza podataka medija: čitanost slušanost, gledanost. Rubrička organizacija i deskovski princip rada medija. Imperativ rokova. Imperativ prostora i formata
  • Konferencija za štampu
   Zakazivanje i pozivanje. Odnos termina KZŠ i medijskih rokova. Provera komunikacija. Priprema press materijala. Personalni stajling. Trema. „Dizajn nastupa“. Ton obraćanja novinarima. Otvaranje i tok KZŠ. Fotografisanje i odnos sa fotoreporterima. Limiti snimanja tona i slike. Oblikovanje poruke. Uvodno izlaganje i razrada teme. Obavezni segment za pitanja i odgovaranje. „Nezgodna“ i zlonamerna pitanja.Post konferencijski kontakti, kada i kako.
  • Drugi sasreti sa novinarima
   Rutinska redovnost. Ad hoc kontakti. Režirana spontanost. Radni obrok. Krizni PR
  • Rad na terenu. Izjava u hodu – „stojeći intervju“
  • Rad u studiju
  • Merenje rezultata odnosa sa medijima
   Press-kliping i monitoring. Istraživanje efekata. Provera komunikacija ka mediju i novinaru. Urednici. Konkurencija koja ne spava. „Usputna korisna saznanja“.
  • Najčešće greške u odnosima sa medijima

P r o d u ž n i     k u r s     s p e c i j a l i s t i č k e     o b u k e :
Ž i v i t e     l i     P R ?


A) Osnovne veštine PR menadžera • Osnovi public relations-a
  Definicija. PR i marketing. PR i propaganda. PR i informisanje. Resursi. Menadžment unutrašnjih i spoljašnjih komunikacija.
  Kreativna radionica: PR u kriznoj situaciji i konferencija za štampu


 • Mediji i public relations
  Savremeni mas-mediji. Periodičnost i profilisanje štampe. Četiri programa radija. Profilisanje televizijskih programa. Novinarske forme i žanrovi. Redakcije. Organizacija rada u medijima i specifična vertikalna i horizontalna specijalizacija novinara. Kreativno pisanje na medijski način.
  Kreativna radionica: Priprema informacija za štampu


 • Javno mnenje i istraživanje
  Istraživanje javnog mnenja. Istraživanje imidža organizacije. Neutralisanje negativnih i pospešenje pozitivnih predstava o nama u javnosti. PR i propaganda. PR i informisanje. Studija slučaja
  Kreativna radionica: Istraživanje stavova stručne javnosti


 • Marketing i propaganda
  Tržišno komuniciranje. Komunikacija ponude i tražnje. Šta je zaista marketing? Osnove marketinga. „Gerila marketing“. Marketing mix. Promotivna strategija i taktika. Strateško planiranje promocije. Studija slučaja
  Kreativna radionica: Promotivna strategija i promotivna kampanja


 • Public relations neprivrednih organizacija
  PR društvenih delatnosti. PR u kulturi, sportu, zdravstvu, nauci, obrazovanju... Mediji i politika. PR stranaka i državnih organa. PR civilnog sektora. PR i NGO
  Kreativna radionica: Poseta dnevnom listu, televizijskoj stanici ili agenciji; upoznavanje sa uređivačkom politikom i realizacijom programskih sadržaja
B) Primenjeni deo • Plasiranje, kontrola i merenje u public relations-u
  Vremensko, prostorno i akciono planiranje. PR proces i kontrola. Evaluacija efekata jednokratne promocije. Evaluacija efekata kampanje. Studija slučaja
  Kreativna radionica: Sedam dana u službi...


 • Standardi kvaliteta u public relations-u
  Profesionalizacija PR. PR menadžer. PR asistent. PR usluge. PR agencija. Standardi kvaliteta i zadaci PR koji iz njih proizilaze
  Kreativna radionica: ISO 9000 u public relationsu


 • Saradnja agencije i klijenata
  Agencija i njeni zadaci. Kako komunicirati sa agencijom. Kontrola kvaliteta agencijskog rada. Deset PR - zapovesti za stranku ili naručioca
  Kreativna radionica: Uvođenje funkcije PR u preduzeće.


 • Dizajn u funkciji public relations-a
  Vizuelna komunikacija. Vizuelni identitet. Znak, logotip i sistem boja. Grafički standardi i formati. Zvučni standardi i formati. Džingl, Maska, Muzika, Klip. Vizuelni standardi i formati filma, storije, klipa, džingla. Obaveze prema autorima.
  Kreativna radionica: Praćenje i analiza ciljanih dizajnerskih rešenja.


 • Kreativnost u funkciji public relations-a
  Tehnike kreativnog mišljenja. „Brain storming“ kao inicijalna kapisla. Timski rad.
  Kreativna radionica: Fenomenologija „Noći reklamoždera“. Belbin test.


 • Komunikacija sa teškim sagovornicima
  Teški klijenti. Psihologija verbalne i neverbalne komunikacije. Komunikacione prepreke u psihologiji sagovornika. ROD sistem i mogućnost zamućenja poruka

  Kreativna radionica:
  Modeli komunikacija sa teškim sagovornikom


 • Govorni javni nastup
  Estetski kriterijum uspešnog govorenja – izbor reči i stilskih figura. Socijalni kriterijum – „etikecija“ (službena, neutralna, intimna). Lingvistički – skladno i logično izlaganje, gramatička pravila, pravilna dikcija i artikulacija
  Kreativna radionica: Temelji kulture javnog govora i kultivisanog retorstva
  • Osmišljenost – jedinstvo govora i misli
  • Svrsishodnost – jasan cilj, tj. svrha govora
  • Pravilnost – poznavanje govornih normi
  • Tačnost – nepostojanje neadekvatnih reči i izraza
  • Jasnoća – odsustvo amfibolija (dvosmislenosti), preterane lapidarnosti (slatkorečivosti), kitnjastih figura (zasenjivanja prostote)
  • Živost – ekspresivnost bez monotonije ili patetike
  • Harmoničnost – jednostavna struktura i intonacija rečenica
  • Glasnost – čujnost (nije isto što i intenzitet ili visina glasa)
  • Ubedljivost – argumentacija+struktura+ekspresivnost govora


 • TV, kanal PR-a
  Nastup na televiziji. TV u promotivnim kampanjama. TV u političkoj kampanji
  Kreativna radionica: Personalni stajling u nastupu pred kamerom


 • Radio, medij PR-a
  Tehnologija radija. Osnovne karakteristike dobrog radijskog nastupa
  Kreativna radionica: Intervju pred mikrofonom


 • Internet u funkciji PR-a
  Korišćenje Interneta u komunikaciji i prezentaciji. Sajt i Web publishing
  Kreativna radionica: Izrada scenarija ili dizajn za Web prezentacije||| OBUKA PR MENADŽERA ||| Plan obuke ||| Osnovni kurs ||| Produžni kurs ||| Individualna obuka |||


Pišite nam:
academiapromedia@gmail.com


VAŽNO:

- PRIJAVA za Obuku za
spikere - voditelje
u Beogradu traje do
kraja oktobra 2017.- Obuka za
PR menadžere
u Beogradu počinje
kraja oktobra 2017.Prijave za SVE obuke na mejl ili telefonom na broj 062/663-153.
Broj polaznika ograničen!


KO SMO I NA ŠTA VAS POZIVAMO

Academia pro media prva je organizacija takve vrste u ovom delu Evrope.
Po standardima međunarodno priznatih škola za medijska zanimanja napravljeni su programi koji imaju za cilj da na optimalan način prenesu medijske veštine i pozitivna iskustva uspešnog profesionalnog društvenog komuniciranja organizacijama i pojedincima koja se bave javnim informisanjem.


CILJEVI EDUKATIVNOG RADA

Academia pro media ima osnovni cilj da u zemlju prenese svetska znanja i iskustva iz svih oblasti i profesija u pisanim, elektronskim i drugim medijima, kao i da informativnim, privrednim i neprivrednim organizacijama, stvori toliko potrebne kadrove za visokokvalitetno komuniciranje na javnoj društvenoj sceni.
Academia pro media ima i više dodatnih ciljeva:
* uspostavljanje svetskih standarda u komunikaciju i uopšte u kulturi življenja,
* kreiranje visokoprofesionalne etike i metodologije u organizacijama koje imaju potrebe za informativnim i drugim medijskim stručnjacima, njihovo permanentno usavršavanje kao i profesionalna speciijalizacija ljudi koji već rade na poslovima javnog informisanja.

© 2008. - 2018
Digitalna Srbija pravi
Sva prava zadržana ||| All rights reserved